Bronvermelding en Disclaimer

Bronvermelding

Het meest materiaal op deze website komt uit eigen, bevriende privé verzameling of schoenendozen 🙂

Ook films met dank aan www.flycams.nl hebben we geplaatst bij ons beeldmateriaal.

Flycams

Echter hebben we ook veel van en via internet kunnen achterhalen. Hieronder een opsomming van enkele van deze bronnen op internet:

 • www.duinenenmensen.nl
 • www.duinenenmensen.nl/de-kunstkelder-in-castricum/
 • www.geheugenvannederland.nl
 • www.ijpelaan.nl
 • www.dichtbij.nl
 • www.onh.nl
 • www.gemeentedocumenten.nl
 • www.nederland-in-beeld.nl
 • www.rws.nl
 • www.anp.nl

Hoewel deze site met de meeste zorg wordt samengesteld is hij het voorlopig resultaat van een nog lopend onderzoek waarbij niet alle bronnen zijn geraadpleegd en andere nagezien dienen te worden; voor de juistheid van de gegevens kan daarom niet altijd worden ingestaan.

Verdere gegevens en beeldmateriaal worden met enige regelmaat toegevoegd.

Mits met bronvermelding (https://www.groetenuitcastricum.nl) kunnen gegevens buiten redenen van handelsgewin vrij worden overgenomen; kennisgeving daarvan wordt op prijs gesteld.
Aanvullingen, verbeteringen, op- en aanmerkingen zijn welkom.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient altijd met de bron vermelding (www.groetenuitcastricum.nl) of de oorspronkelijk afkomstige website.

Eenieder die informatie voor deze site levert of op deze site plaatst, wordt geacht verklaard te hebben:

  • dat op deze informatie geen copyright rust en dat deze niets bevat dat strijdig is met wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;
  • tegenover de eigenaar aansprakelijk te zijn voor alle gevolgen die vervolging of een actie tot schadevergoeding wegens belediging mocht hebben;
  • dat hij de eigenaar vrijwaart van alle vorderingen die derden tegen de uitgever mochten instellen op grond van de inhoud alsmede de vorm en structuur van de informatie.

De eigenaar kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste content.

ZET EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN